Inzet Nationale Reddingsvloot in België en Limburg

In de periode tussen 15 en 18 juli 2021 is de Nationale Reddingsvloot (NRV) ingezet voor acute hulpverlening tijdens de watersnoodramp in Limburg en België. Reddingsbrigade Wijkaan Zee maakt onderdeel uit van de NRV en is daarom ook ingezet. In totaal zijn drie verschillende ploegen naar diverse locaties in België (omgeving Luik) en de regio’s Noord- en Zuid-Limburg ingezet. In onderstaand bericht is een tijdslijn te vinden van de inzet.

Achtergrond Nationele Reddingsvloot

De Nationale Reddingsvloot (NRV) wordt gevormd door vijf pelotons met in totaal 88 eenheden, die bemand worden vanuit de brandweer en reddingsbrigades. De NRV wordt ingezet bij grootschalige waterincidenten zoals overstromingen. Haar primaire taken zijn: verkenning van het het gebied; evacuatie en redding van mens en dier.
Daarnaast biedt de NRV logistieke ondersteuning aan andere hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld om mensen, materieel en middelen te verplaatsen.

De NRV is een bovenregionale samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsrisico. In de veiligheidsregio Kennemerland bestaan de eenheden van de NRV enkel uit Reddingsbrigade-eenheden, waaronder Reddingsbrigade Wijk aan Zee. Bij alarmering wordt door iedere Reddingsbrigade één voertuig met chauffeur & een (speciaal hiervoor ontworpen) reddingsvaartuig met een schipper en twee opstappers geleverd.

Vrijwillige inzet

Al onze Lifeguards welke hebben meegeholpen tijdens de NRV-inzet, hebben dit vrijwillig gedaan, waarbij zij soms zelfs vrije dagen hebben moeten opnemen van hun werk. Wij zijn hen hier erg dankbaar voor! Mocht u een bijdrage willen leveren aan de inzet van onze lifeguards, kunt u hier een donatie doen.

 • Vooralarm Reddingsbrigades peleton Noord-Holland

  15 juli 03:00 uur

  Om 03:00 worden de Reddingsbrigade- en brandweereenheden van NRV-peleton Noord-Holland (peleton 2) in vooralarm geplaatst. Dit betekent dat een reële kans bestaat dat de eenheden daadwerkelijk ingezet gaan worden.

  I.V.M. Nationale Reddingsvloot Graag Uw Telefoon Raadplegen.

 • Voorbereiding op eventuele inzet

  15 juli 06:00 uur

  Onze Lifeguards zorgen ervoor dat de materialen welke niet standaard gereed staan, direct gereed staan voor inzet. Vier uur later zal de normale strandbewaking ook starten, maar de nrv-eenheid moet bij alarmering wel direct weg kunnen. Onder andere communicatiemiddelen en brandstof wordt klaargezet en bandenspanningen gecontroleerd. Daarnaast nemen lifeguards vrij van werk.

 • Klaar voor inzet!

  15 juli 08:00 uur

  Twee uur na de opkomst, is de ploeg gereed voor inzet. Het voer- en vaartuig is dan afgetankt, compleet en schoon. Daarnaast zijn de eerste twee ploegen gevormd om af te reizen richting rampgebied.

 • Daadwerkelijke alarmering

  15 juli 13:00 uur

  10 uur na het eerste vooralarm vind de daadwerkelijke alarmering plaatst. De eenheden worden verzocht op te komen nabij de brandweerkazerne in Amstelveen. Vanaf hier zal het hele peleton vertrekken.

 • Briefing in Amstelveen

  15 juli 15:00 uur

  Nadat alle 15 Reddingsbrigade- en Brandweereenheden zijn verzameld, wordt een briefing gegeven door de Officier van Dienst. Deze vertelt dat het peleton zal afreizen naar de omgeving van Luik, België. Hierna vertrekken alle eenheden richting het rampgebied.

 • Aankomst bij kazerne in Luik

  15 juli 19:00 uur

  Het peloton is aangekomen bij een militaire kazerne in de buurt van Luik. Hier wacht een warme maaltijd en vindt afstemming plaats tussen de coördinatie van de Nederlandse hulpverleners en de Belgische autoriteiten.

 • Aankomst in Vaux-sous-Chèvremont

  15 juli 22:00 uur

  De eenheden van Reddingsbrigade Wijk aan Zee en Brandweer/Reddingsbrigade Zaanstad worden gevraagd aan te sluiten bij Belgische collega's, geen idee waar naartoe. De rit blijkt te gaan naar het dorp Vaux-sous-Chèvremont. Hier is rivier de Vesder met een vloedgolf uit zijn oevers getreden.

 • Evacuatie Vaux-sous-Chèvremont blijkt niet nodig

  15 juli 22:50 uur

  Ondanks de wateroverlast en grote schade, blijkt de inzet voor de reddingsvloot-eenheden hier niet nodig. De ploeg met Belgisch-Nederlandse hulpverleners zoekt een route naar de volgende locatie waar hulp benodigd is. Dit blijkt niet makkelijk, aangezien veel bomen, elektriciteitskabels en ander puin over de wegen ligt.

 • Aankomst in Méry

  16 juli 00:20 uur

  In het dorp Méry blijkt rivier de Ourthe ver buiten zijn oevers getreden te zijn. De commandant van de Belgische brandweer ter plaatse schetst een beeld van de situatie en vraag de Nederlandse hulpverleners om hun inzichten.

 • Woningen blijken onbereikbaar

  16 juli 00:45 uur

  Tijdens de verkenning met de kapitein (leidinggevende) van de aanwezige Belgische brandweer, blijken diverse woningen niet veilig bereikbaar. De stroming door de (lager gelegen) straten blijkt te sterk om de woningenen hun bewoners te bereiken.

 • Verkenning begaanbare straten in Méry

  16 juli 01:20 uur

  Het water in het dorp Méry zakt snel, waardoor enkele straten al begaanbaar worden. Wadend door de straten controleren de hulpverleners de bereikbare woningen. De bewoners welke hier nu nog aanwezig zijn, hebben ervoor gekozen om in hun woning te blijven.

 • Slapen

  16 juli 02:30 uur

  Na intensieve uren wordt in Méry besloten dat verdere inzet op dit moment niet mogelijk is. De eenheden verplaatsen zich naar een sporthal in de buurt, waar enkele uren rust wordt genomen. Aangezien het water snel daalt, wordt afgesproken om 3 uur later de inzet weer te vervolgen.

 • Vervolg inzet in Méry

  16 juli 05:30 uur

  Door het snel dalende waterniveau, zijn enkele woningen nu wel bereikbaar die dat eerder niet waren. De Nederlandse hulpverleners verkennen samen met de Belgische collega's het dorp. Hierbij worden enkele bewoners aangetroffen welke geëvacueerd willen worden. Helaas blijkt geen centrale opvang beschikbaar en besluiten de bewoners toch om in hun woning te blijven. Helaas blijken nog enkele woningen onbereikbaar door de sterke stroming.

 • Briefing voor het hele peloton

  16 juli 08:00 uur

  In de ochtendbriefing geeft het HOvD een update aan het hele NRV-peleton. Hier wordt de laatste stand van zaken verteld en ook het plan van vandaag. Het doel is het verkennen van gebieden waar nog geen andere hulpverleners zijn geweest.

 • Verkenning in diverse dorpen

  16 juli 10:00 uur

  Gedurende de dag worden diverse hogergelegen dorpen verkend. Hier blijkt het water al te zijn weggezakt en de bewoners zijn al begonnen met het opruimen en herstellen van de schade al daar. Een inzet met vaartuigen blijkt hier niet nodig.

 • Eenheden vertrekken naar Maastricht

  16 juli 18:15 uur

  Nadat het peloton diverse dorpen heeft verkend, is het einde in zicht voor de inzet in België. Het peloton verplaatst zich naar Maastricht, waar mogelijk hulp met varende eenheden harder nodig is. Ondertussen is ook een tweede ploeg met vier lifeguards vertrokken vanuit Noord-Holland om de eerste af te lossen en de inzet te vervolgen.

 • De ploeg wordt afgewisseld in Maastricht

  16 juli 19:15 uur

  Aangekomen in Maastricht, verzamelt het peloton zich in een hotel nabij Maastricht. Hier wordt een maaltijd genuttigd en staat een nieuwe ploeg klaar om de eerste af te lossen.

 • Nieuwe ploeg krijgt een briefing

  16 juli 20:00 uur

  De nieuwe ploeg hulpverleners krijgt een briefing van de leidinggevenden. Hierin wordt verteld dat het doel van deze inzet is om stand-by te staan (op verzoek van de lokale veiligheidsregies) voor het geval dat een dijk doorbreekt en gebieden geëvacueerd moeten worden.

 • Inzet wordt afgeschaald

  17 juli 03:30 uur

  De inzet van peloton 2 blijkt niet langer noodzakelijk en kan huiswaarts keren. 4 uur later zal de ploeg weer retour in Wijk aan Zee zijn.

 • Tweede vooralarm voor peloton

  17 juli 17:30 uur

  In verband met de hoogwaterstanden in de omgeving van Roermond is door de veiligheidsregio Limburg-Noord een bijstandsverzoek gedaan voor de inzet van de NRV. Het peloton uit Noord-Holland wordt hierdoor in vooralarm gezet, hetgeen betekent dat een nieuwe inzet weer verwacht kan worden.

 • Derde ploeg vertrekt naar verzamelplaats voor nieuwe inzet

  18 juli 11:00 uur

  De nieuwe ploeg verzamelt in Amstelveen, alwaar een briefing volgt. Hier wordt verteld dat de ploeg zal verplaatsen naar een sporthal in Bergen, Limburg.

 • Samenwerking met de IJmuiden Reddingsbrigade

  18 juli 18:00 uur

  Na een periode van paraat staan, worden de Kennemerlandse eenheden dan ingezet: niet voor evacuatie maar voor verkenning en eventueel signaleren van zwakkere plekken.

 • Einde actieve inzet NRV

  18 juli 19:00 uur

  Nu langzaam duidelijk wordt dat het grootste gevaar is geweken in Noord-Limburg, wordt ook de actieve inzet van NRV-peloton 2 afgeschaald. De eenheden beginnen met inpakken en staan nog even stand-by tot het gevaar definitief geweken is.

 • Eenheden keren huiswaarts

  18 juli 22:00 uur

  Nu inderdaad het sein veilig gegeven is, kunnen de eenheden huiswaarts keren. Onder dankzegging verlaten zijn Noord-Limburg.

 • Ploeg terug in Wijk aan Zee

  19 juli 01:00 uur

  De inzet van de NRV-eenheden is voorbij voor nu. De spullen staan weer gereed voor een eventuele nieuwe inzet, later zal blijken dat dit niet nodig is.

 • Schoonmaken materialen

  19 juli 19:00 uur

  Nadat onze strandambulance ondertussen gewoon weer is gebruikt voor de reguliere strandbewaking, is het toch echt tijd om alle gebruikte materialen schoon te maken en gereed te zetten voor een toekomstige NRV-inzet. De kleding wordt gewassen, gedroogd en weer netjes opgeruimd.

Scroll naar top