Training & Opleiding

Strandwacht wordt je niet zomaar. Al onze Lifeguards hebben daarom een international erkend diploma. Hiervoor is een intensieve opleiding gevolgd. Dit doen wij niet alleen: we volgen hierin de landelijke lijn voor waterhulpverlening, ontwikkeld door Reddingsbrigade Nederland en erkend door wereldwijde koepel ILS.

De opleiding legt de focus op de taken die onze lifeguards uitvoeren: van toezicht houden, communicatie maar ook hulpverlenen tijdens een incident. De opleiding is onderverdeeld in diverse diploma’s:

Jeugdopleiding

De jeugdopleiding is opgedeeld in vier verschillende diploma’s. Veelal doen jonge redders dit naast het reddend zwemmen in het zwembad.

In de jeugdopleiding worden de theoretische elementen zoals het stand, de zee, het getij en de werkzaamheden van de reddingsbrigade uitgelegd. In de praktijk komen zaken zoals golven, stroming, gebiedskennis en simpele hulpverleningen aan bod. Naast de opleiding op het strand, wordt een EHBO-oefening gevolgd.

Lifeguard

Lifeguarding is de professionele opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland tot lifeguard, voor hulpverlening in, op en langs het water. Door middel van specialisaties is verdere verdieping mogelijk.

De focus van deze opleiding ligt op de hulpverleningstaken die lifeguards uitvoeren, waaronder: toezicht houden, eerste hulp verlenen en drenkelingen redden.

Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings) vaardigheden richten de opleidingen zich ook op aspecten als: voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie.

Senior lifeguard

Als senior lifeguard stuur je andere lifeguards aan. Wanneer een lifeguard ervaring op heeft gedaan, kan deze starten met de opleiding tot senior lifeguard.

Centraal in deze opleiding staan het aansturen van andere lifeguards, om zo meerdere incidenten te gelijk af te kunnen afhandelen. Daarnaast kan een senior lifeguard de functie van postcommandant vervullen, waarmee de dagelijkse operationele leiding wordt gegeven aan het hele team.

Chauffeur

De opleiding tot lifeguard chauffeur is een specialisatie na het lifeguard-diploma. Chauffeurs worden opgeleid om in onze terreinvoertuigen te kunnen rijden. Speciale vaardigheden zoals rijden in het zand, het vervoeren van patiënten en het rijden met een aanhanger komen hierbij aan bod. Na het behalen van het diploma, kan de chauffeur het diploma voor het rijden met zwaailicht en sirene behalen.

Schipper

Om een vaartuig goed te kunnen besturen, worden lifeguards opgeleid ook opgeleid tot schipper. Hierna kan een lifeguard een redding op het water uitvoeren met een van onze vaartuigen. In de opleiding wordt geleerd hoe om te gaan met golven, stroming en het uitvoeren van een redding.

Schipper waterscooter

Onze waterscooter is een krachtig en effectief middel om een redding mee uit te kunnen voeren of in ondiep water te patrouilleren. Daarom volgen de schippers (ook wel operator genoemd) een uitgebreide cursus.

Opstapper waterscooter

De crewmember (opstapper) op de waterscooter assisteert de schipper tijdens een redding of het lanceren van het vaartuig. Hiervoor zijn speciale procedures, welke in de opleiding tot opstapper waterscooter centraal staan.

Instructeur

Om de kwaliteit van onze opleidingen te kunnen borgen, kunnen ervaren leden de opleiding tot instructeur volgen. Hierdoor kunnen zij gediplomeerd instructeur voor op het strand of voor in het zwembad worden. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en het NOC*NSF. 

Na het behalen van het diploma tot instructeur, kan ook nog het diploma tot beoordelaar behaald worden. Met dit diploma kunnen leden bij andere Reddingsbrigades een examen beoordelen.

Scroll naar boven
Scroll naar top