Privacy statement

Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (hierna ‘WRB’) is sinds 1925 op het strand van Wijk aan Zee aanwezig. De vereniging heeft als doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit doen wij door middel van preventief en correctief optreden op zee en door middel van training in het zwemmend en varend redden. Wij hebben leden en donateurs, hun persoonsgegevens slaan wij op en behandelen deze vertrouwelijk en zorgvuldig. In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, giftgevers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit gebruik van de website. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de WRB.

Hoe verzamelt de WRB persoonsgegevens?
In het kader van de dienstverlening legt de WRB gegevens vast. Dit is het geval wanneer u lid of donateur wordt of anderszins contact heeft met de WRB.

Welke persoonsgegevens verzamelt de WRB?
De WRB kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze vereniging als lid, donateur of eenmalige giftgever.

Waarom verzamelt de WRB Persoonsgegevens?
WRB verwerkt Persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze taken. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze werkzaamheden, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.

Uw Persoonsgegevens en derde partijen
De WRB verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is s. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze leden en donateurs, of inzage heeft in onze reddingsacties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. De persoonsgegevens van onze leden worden gedeeld met Reddingsbrigade Nederland, die de ledenadministratie koppels met Sportlink. Gegevens omtrent de EHBO-diploma’s worden door de WRB gedeeld met Het Oranje Kruis en EHBK, welke de EHBO-opleidingen verzorgt.

Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de WRB worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon of post toesturen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan de WRB, Zeestraat 371, 1949 AH Wijk aan Zee of u kunt u dit per e-mail melden bij info@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de WRB met uw gegevens omgaat.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of lid te informeren over voor u relevante informatie en uitnodigingen van de WRB. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Verwijderen gegevens
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent(geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met fondsenwervingsverzoeken, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt WRB persoonsgegevens?
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen lid of donateur of die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen. De WRB legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door de WRB worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van de WRB. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. WRB verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Gebruik van Cookies door de WRB
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen. Op de website van de WRB wordt gebruikt gemaakt van functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verder houden we onze leden op de hoogte via een nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we MailChimp. Dit is wel een Amerikaanse partij, maar we vertrouwen die desalniettemin. Lees bijvoorbeeld hier (https://mailchimp.com/legal/privacy/) hoe zij met Privacy omgaan en hier (https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr) hoe ze het EU Privacy Shield inzetten. Wij vertrouwen MailChimp jouw e-mailadres en je voor- en achternaam toe.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

De WRB en andere websites
Op de sites van de WRB treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De WRB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De WRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van de WRB.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: Juni 2018

Scroll naar boven
Scroll naar top