Historie

Op 2 april 1925 hield de W.R.B. haar oprichtingsvergadering onder leiding van de heer J. Gertenbach. Een commissie had de plannen voorbereid en dat deze instemming hadden van de inwoners van Wijk aan Zee bleek meteen uit de grote belangstelling bij de oprichting.

De heer Rothe, burgemeester van de gemeente Wijk aan Zee, werd tot erevoorzitter benoemd. Het eerste bestuur bestond uit de heren T.Th. Roland (voorzitter); J. Gertenbach (secretaris); P. Vellekoop (penningmeester); Ph. Van Gool; L. Schellevis en de dames J. Ehrhard- van de Berg; E.J. Smidt en zuster C.J. Pieters.

De vereniging stelde zich als doel te werken ten dienste van drenkelingen en schipbreukelingen en praktische hulp te verlenen bij ongevallen. In 1930 schonk Philips een krachtig zoeklicht na aanleiding van een verzoek door de heer J. Gertenbach. Begonnen met een E.H.B.O.-tent, kreeg men later een houten onderkomen en men vestigde een tweede post bij het Noorderbad. Aanvankelijk liepen de leden rond met een blikken verbanddoosje, dit verbeterde later door de cursussen van dr. L.J. Büller, deze cursussen leverde vele gediplomeerden. Bovendien werden wekelijks zwemoefeningen gehouden in het Velserbad.

Een nieuwe start

Tijdens de oorlog is de W.R.B. zijn voornaamste bezittingen helaas kwijt geraakt, zodat de vereniging in 1945 feitelijk met niets geheel opnieuw moest beginnen. In 1955 beschikt de W.R.B. weer over een houten E.H.B.O.-gebouwtje en boven op het duin een uitkijkpost en een nieuwe vlet met buitenboord motor. De seinmast is vervangen door walkie-talkies. Tevens werden er regelmatig demonstraties gegeven, waarbij een drenkeling gered werd.

In 1960 was er een grote overstroming in Tuindorp Oostzaan waar de W.R.B. is ingezet om mens en dier te evacueren. Tijdens deze inzet is er ook met koningin Juliana, die een bezoek aan het rampgebied bracht, door de omgeving gevaren.

Midden jaren ’60 is er op de Bosbaan in Amsterdam meerdere keren door een groep leden van de W.R.B. meegedaan aan zwemprestatietochten en roeiwedstrijden, deze dagen waren een echt uitje voor de brigade leden.

De jaren ’70 en ’80

In 1973 is de W.R.B. begonnen herhalingscursussen te geven voor diegene die hun E.H.B.O. diploma hadden, later gevolgd door een reanimatie cursus om de leden ook hierin te bekwamen en thans worden nog steeds E.H.B.O. en reanimatie herhalingslessen gegeven voor onze leden.

In 1975 is er een bondsstranddag georganiseerd in Wijk aan Zee, zo’n dag werd vaker langs de kust georganiseerd en dit jaar was het bij de W.R.B. op het strand, meerdere reddingbrigades waren aanwezig en er werden tevens roeiwedstrijden gehouden.

Met een zware noordwester storm in 1980 was er zoveel schade op het strand aan de reeds aanwezige strandhuisjes en paviljoens dat het strand tot verboden gebied verklaard werd.

In 1982 is er door een groep leden meegedaan aan een zwemnachtmarathon in Heemskerk, er werd de gehele nacht doorgezwommen door verschillende teams en slapen kon in een tent die op het grasveld bij het buitenbad was opgesteld.
Hierop volgend is er jarenlang door een grote groep leden regelmatig meegedaan aan zwemmarathons bij diverse reddingbrigades.

Tevens werd er aan het eind van het bewakings seizoen een evenement georganiseerd door enkele leden, zoals een puzzeltocht of een avondje bowlen met een etentje.

Eind jaren 80 werd er ook regelmatig door een groep leden, die in de roeivlet op zee oefenden, meegedaan aan diverse roeiwedstrijden waarbij er regelmatig een prijs meegenomen werd naar Wijk aan Zee. Zo‘n dag werd dan afgesloten met een etentje in een gelegenheid in de buurt waarbij er werd nagepraat over de behaalde resultaten.

Recente geschiedenis

De W.R.B., die al werd ingezet bij de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan, heeft al die jaren een “rampenploeg” in stand weten te houden en deze ploeg is in 1993-1994 en 1995 in Limburg ingezet bij de overstromingen en als dank daarvoor hebben we zelfs dankbetuigingen van de commissaris van de koningin mogen ontvangen.

In 1996 zijn er door de bezuinigingen ook veranderingen voor de W.R.B. doorgevoerd, we gingen van twee posten, één bij de Zwaanstraat en één bij de Relweg, naar één post bij de Zwaanstraat en een kleine unit bij de Relweg die dan alleen word bemand als het mooi weer is.

Scroll naar boven
Scroll naar top