Regionale samenwerking reddingsbrigades Convenant zeven reddingsbrigades en Veiligheidsregio Kennemerland

Op vrijdag 8 juli 2011 ondertekenen de zeven reddingsbrigades in de regio een convenant met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit onder meer uit Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland (incl. GHOR/ambulancezorg) en de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, GGD en politie (Meld- informatie- en coördinatiecentrum Kennemerland (MICK).

Met dit convenant treden de reddingsbrigades op als één regionale gesprekspartner voor de VRK. In het convenant staan afspraken over de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op binnenwater, het strand en in het water tot één kilometer vanaf het strand. Het doel is het versterken van de samenwerking. In de praktijk zijn de vrijwillige reddingsbrigades al onderdeel van de VRK. Met dit convenant wordt deze samenwerking geformaliseerd.

Kort gezegd levert het convenant het volgende op:

  • Eén gesprekspartner voor de VRK
  • Betere aansluiting op regionale werkwijze van de VRK
  • Meer uniformiteit in de samenwerking met de reddingsbrigades
  • Het borgen van werkafspraken
  • Deelname aan projecten en werkgroepen van de VRK
  • Deelname aan het oefenprogramma van de VRK

VRK Veiligheidsregio Kennemerland

SRK amenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland
8-7-2011_conv1 8-7-2011_conv2

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Scroll naar top