Update Coronavirus [17 januari 2022]

Op deze pagina zijn de updates over de impact van het coronavirus te vinden. Natuurlijk volgt de Reddingsbrigade de maatregelen en adviezen gegeven door de Rijksoverheid. De updates zijn ook te vinden op onze sociale media (Instagram en Facebook).

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het zwembad gaat weer open! Komende woensdag 19 januari gaat ook onze vereniging de zwemlessen weer aanbieden. Wij hopen dat alle kinderen met veel plezier de lessen komen volgen.

Er zijn nog wel een aantal regels waar wij ons aan moeten houden:

 • Coronatoegangsbewijs > 18 jaar verplicht;
 • Mond-neuskapje >13 jaar verplicht tot in de zwemzaal;
 • 1,5 meter afstand houden tot in het water, hier geldt de 1,5 meter niet meer;
 • Dus ook 1,5 meter in de kleedruimten;
 • Geen publiek toegestaan.

En verder natuurlijk de Coronaregels zoals we die kennen.

Veel plezier weer allemaal.

De zwemcommissie

Geachte ouders, verzorgers,


De nieuwe maatregelen van de overheid leiden er toe dat we dit jaar niet meer kunnen zwemmen. Dit is wederom een teleurstelling voor die kinderen die op 8 of 15 december zouden afzwemmen.

In overleg met het zwembad hebben we kunnen bewerkstelligen dat we op zondag 12 december twee uur het zwembad kunnen gebruiken om het examen te doen plaatsvinden. Hier zijn wij als vereniging heel blij mee. Ook Reddingsbrigade Nederland gaat akkoord met het afwijken van de geplande data’s.

We zijn dan ook heel blij dat we het afzwemmen voor dit jaar kunnen laten doorgaan. Dat vergt wat improvisatie voor de opleiders en examinatoren. Maar ook voor de kinderen en de ouders is het nu even schakelen.

Zondag 12 december om 12.00 uur zal het examen plaatsvinden voor alle kinderen die een afzwembriefje hebben ingeleverd. Voor de andere kinderen is er geen mogelijkheid te komen zwemmen.

 • Om 12.00 uur de kinderen die afzwemmen voor de junior brevetten en de theorie voor de life savers.
 • Om 13.00 uur de kinderen die afzwemmen voor zwemmend redder en de praktijk voor de life savers.

Door de beperkte maatregelen rond Covid is het niet mogelijk om bij het afzwemmen aanwezig te kunnen zijn. Het terras in het zwembad is gesloten en er mogen geen mensen aanwezig zijn.

Na afloop van het examen zal het diploma direct in de zwemzaal worden uitgereikt. We begrijpen dat dit voor de ouders en kinderen niet echt leuk is. Maar we zijn al heel blij dat de gelegenheid wordt geboden om de kinderen nog dit jaar te kunnen laten afzwemmen.

We gaan ervan uit dat alle kinderen op 12 december op het examen aanwezig kunnen zijn. Hierna is het eerste examen weer in de maand mei 2022.

We zouden graag uiterlijk 5 december willen weten of u kind op zondag 12 december wel of niet kan komen afzwemmen.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze aangeven via de email:
zwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

De zwemcommissie

Beste ouders, verzorgers, 

Helaas lopen de coronabesmettingen weer op. Daarom heeft het kabinet afgelopen dinsdag weer aanvullende maatregelen afgekondigd. 

Voor het zwembadbezoek betekend dit het volgende: Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. 

Dit houdt in dat alle zwemmers maar ook publiek van 18 jaar en ouder in het bezit moet zijn van een coronatoegangsbewijs. Uiteraard bent u als ouder nog steeds welkom om op het terras naar de vorderingen van uw kind te komen kijken, maar wij zullen bij de ingang controleren of u in het bezit bent van een coronatoegangsbewijs. Volgens instructies van de overheid bestaat de controle uit het checken van de QR code en ID bewijs.

Gelukkig mogen we nog normaal blijven zwemmen en zijn er verder in het zwembad nog geen beperkingen opgelegd. 

Uiteraard blijft het algemene advies: Heeft u klachten, blijf thuis nog steeds van kracht. 

Laten we hopen dat het bij bovenstaande maatregelen blijft en we het afzwemmen, niet wederom, uit moeten stellen.


De zwemcommissie

Beste ouders, verzorgers,

De coronamaatregelen worden teruggedraaid.

Alle maatregelen zullen vervallen op het gebied van kleedkamers, zwembad, douches, loopruimtes. Dus alles wordt weer zoals vóór 15 maart 2020. Toeschouwers zijn weer welkom, zowel bij zwemles en afzwemmen. Wel blijft gelden, “bij klachten, thuisblijven en laten testen”. Zwemmers of bezoekers met klachten kunnen worden geweigerd of worden weggestuurd.

Het Sportfondsenbad heeft aangegeven de horeca en terras per zaterdag 25 september weer open te stellen onder de voorwaarde dat de bezoekers een coronatoegangsbewijs in hun bezit hebben. De horecamedewerkers zullen dit regelmatig controleren.

De zwemcommissie

Het kabinet heeft per 19 mei 2021 versoepelingen aangekondigd. Dit betekent voor onze vereniging dat we weer kunnen starten met de zwemlessen. Echter wel met een aantal beperkingen. Mondkapjesplicht vanaf 13 jaar, thuis al omkleden, verplichte route. De kinderen vanaf 18 jaar mogen helaas nog niet deelnemen aan de zwemlessen. De nieuwe maatregelen wijken niet veel af van de maatregelen die tijdens de eerdere lockdown is afgekondigd.

We gaan komende woensdag 19 mei 2021 van start met het leszwemmen. Tot de zomervakantie zal er geen bus rijden vanuit Wijk aan Zee. 

Het lesprogramma zal aangepast gaan worden, waarbij de training zal uitgaan van het verbeteren van de conditie. We hopen de komende week de kinderen weer te verwelkomen. Op woensdag 30 juni 2021 is de laatste zwemles.

Beste ouders, verzorgers,

Tijdens de persconferentie van maandag 9 maart 2021 is er een verruiming aangekondigd voor de zwemlessen. Dit betreft echter alleen het leszwemmen t/m 12 jaar voor de ABC diploma’s. Daar wij geen les geven in het ABC zwemmen, kunnen wij helaas nog niet starten met onze zwemlessen. Dit vinden we heel jammer. We zullen nog even geduld moeten hebben. Zodra er een verspoeling komt laten we dit weten.

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel weer!

De zwemcommissie

Geachte ouders, verzorgers,

Corona houdt ons in de greep. Tot 19 januari 2021 zullen de zwembaden gesloten blijven zoals het er nu uitziet. Dit betekent dat onze vereniging geen gebruik kan maken van het badwater in het Sportfondsenbad. Vorige week zijn de afzwembriefjes uitgedeeld, of we ons aan de genoemde afzwemdatums kunnen houden is nog onbekend.

Als we hopelijk op 20 januari 2021 weer starten met de zwemlessen zullen we bekijken wat verstandig is. 
We zullen u zodra er iets bekend is hierover informeren.

Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt. Maar laten we er vanuit gaan dat het volgend jaar beter zal worden.
Wij wensen u fijne dagen en hopen elkaar weer in het nieuwe jaar te ontmoeten

De zwemcommissie

Beste ouders, verzorgers,

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 3 november 2020 zijn er meerdere corona beperkingen van kracht geworden. Een daarvan is dat de zwembaden voor 2 weken dicht gaan.

Voor onze vereniging betekent dit dat we de komende woensdagen 11 en 18 november 2020 niet kunnen zwemmen.

Op woensdag 25 november 2020 zal het zwembad weer open zijn. Dit geldt enkel als er geen nadere maatregelen worden afgekondigd. Mocht dit wel zo zijn dan zullen we u informeren.

De zwemcommissie

De nieuwe afgekondigde coronamaatregelen treft ook de zwembadbranche. Gelukkig zijn de maatregelen voor onze vereniging te overzien. De kinderen tot en met 17 jaar kunnen blijven zwemmen. De kinderen van 18 jaar en ouder mogen de komende vier weken niet komen zwemmen.

We zijn heel blij dat we voorlopig kunnen blijven zwemmen. De maatregelen die we hebben genomen blijven van kracht. Kinderen dragen vanaf 13 jaar een mondkapje in de bus en in de hal van het zwembad. Handen desinfecteren bij binnenkomst zwembad en bij verkoudheid verschijnselen thuis blijven.

In de nieuwsbrief van september hebben we aangegeven dat het afzwemmen in december zal plaatsvinden. Door de huidige coronamaatregelen kunnen wij niet garanderen dat dit ook plaats kan gaan vinden. We hebben besloten om nog geen afzwembriefjes uit te delen. Zodra er ruimte komt in de huidige coronamaatregelen gaan we over tot het uitdelen hiervan. We zullen de komende weken terughoudend zijn met grepen en slepen.

De kinderen dienen elke week met kleding te zwemmen. We zien nogal eens dat de kinderen geen kleding bij hun hebben. We vragen u om toe te zien dat de kinderen deze kleding meenemen iedere week.

De zwemcommissie.

Geachte ouders/verzorgers,

Het zwemseizoen is weer gestart. Met hier en daar aanpassingen i.v.m. corona.
In het voorjaar zou er afgezwommen worden, maar helaas kon dit door corona niet doorgaan. De planning is nu om op 9 en 16 december 2020 af te zwemmen
Ook hier zijn aanpassingen. Vanwege de 1,5 meter mogen helaas geen ouders in het zwembad aanwezig zijn tijdens het afzwemmen.

Vanaf 30 september gaan we weer iedere week met kleren zwemmen. De kinderen dienen hun badkleding thuis aan te trekken. Nu komt erbij dat de kinderen ook hun afzwemkleren al thuis moeten aantrekken. Let wel op dat er voor de junior redders 1 t/m 4 aparte schoenen meegegeven dienen te worden. Als tip geven we mee: Geef de kinderen twee tassen mee. Een voor hun natte kleding en een voor hun droge kleding. Afwijkend van voorafgaande jaren zal er in de herfstvakantie geen vrij zwemmen zijn en de bus zal wel rijden. Na de herfstvakantie zullen de afzwembriefjes uitgedeeld gaan worden.

Een aantal kinderen hebben in het voorjaar hun afzwembriefje reeds ingeleverd. Deze blijven ook van kracht. Wel krijgen alle kinderen opnieuw een afzwembriefje mee. Op het briefje van de kinderen die reeds betaald hebben wordt dit vermeld. Alle kinderen dienen hun afzwembriefje en gezondheidsverklaring, eventueel met geld, in een gesloten enveloppe in te leveren.

Tijdens de afzwemdata zal de bus rijden voor de kinderen die deze dag moeten afzwemmen. Voor de kinderen die niet afzwemmen is er deze dag geenzwemles.
Afgelopen weken is gebleken dat de kinderen sneller klaar zijn met aankleden. Hierdoor kan de bus eerder wegrijden en komt deze ook eerder aan in Wijk aan Zee. We willen u vragen om eerder bij de uitstapplaats aanwezig te zijn om uw kinderen op te halen.

De zwemcommissie

Beste ouders,/verzorgers,

Op 2 september starten we weer met de het leszwemmen bij de WRB. We hopen alle kinderen welkom te heten op deze eerste zwemdag. Door de corona dienen ook wij ons te houden aan de aangepaste regels in het zwembad en de bus. Wij dienen ons te houden aan het protocol verantwoord zwemmen https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen.pdf

De belangrijkste punten hebben we voor u op een rijtje gezet.

 • Ouders mogen niet aanwezig zijn in het zwembad. Deze dienen buiten het zwembad te wachten
 • In de accommodatie geldt uiteraard nog de 1,5 meter regel.
 • Bij binnenkomst je handen desinfecteren.
 • Trek thuis je badkleding aan onder je “gewone” kleding.
 • Ga thuis alvast naar de wc. De toiletten zijn wel geopend.
 • Omkleden vóór het zwemmen op het terras en doe je kleding in een tas.
 • In het zwembad hebben we zoveel mogelijk een routing van eenrichtingsverkeer.
 • Volg de aangegeven route en instructie van de instructeurs.
 • Na het zwemmen via de natte trap naar de douches en wisselcabines.
 • De douches zijn beperkt in gebruik, dus douche kort.
 • In het bad (water) hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Altijd thuisblijven als er de afgelopen 24-uur klachten zijn als:
 • neusverkoudheid; koorts; hoesten of benauwdheid van jezelf of een
  familielid
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter
  afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.
  Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus
  zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand te houden,
  maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de
  activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor
  volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les
  afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen
  minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Er is een instructeur in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig die de kinderen kan helpen.


BUSVERVOER
Vanaf 2 september 2020 zal de bus weer de kinderen van en naar het sportfondsenbad brengen.
Kinderen vanaf 13 jaar dienen en mondkapje in de bus te dragen. Bij het ontbreken van een mondkapje kunnen de kinderen niet mee met de bus.
Er dient 1,5 m afstand tot de chauffeur en begeleider gehouden te worden.

Bij Covid-achtige klachten, welke binnen 14 dagen na een rit met onze bus worden geconstateerd, dienendeze bij ons gemeld te worden.
Wekelijks zal er een presentielijst worden bijgehouden welke kinderen met de bus vervoerd worden.

Mochten er in de komende periode wijzigingen komen dan houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief.

De zwemcommissie

De afgelopen weken hebben we vanuit de bond verschillende handvatten gekregen om het zwemmen na de vakantie weer op te kunnen starten. Ook de berichten vanuit het kabinet zijn een stap in de goede richting, nu duimen dat het zo blijft.

In augustus zullen wij een protocol, hoe wij de lessen vorm gaan geven, bij het zwembad in moeten dienen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afstand houden, aan/uitkleden, gebruik van materialen. Pas na akkoord, mogen we weer starten.

Er is nog geen duidelijkheid over het afzwemmen. Alle examens bij de bond zijn minimaal tot  september afgelast. Het is nog niet mogelijk om nieuwe data in te plannen.

We starten 2 september weer met zwemmen.

Voor nu, iedereen een fijne vakantie en tot in september.

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De regering heeft dinsdag 31 maart jl. afgekondigd dat er tot 28 april 2020 geen samenkomsten of bijeenkomsten mogen plaatsvinden. In deze brief informeren wij u over wat dit betekent voor de zwemlessen.

We hebben alle begrip voor de maatregelen van de overheid. De gezondheid van onze leden en instructeurs gaat boven alles. Als zwemcommissie en bestuur, hebben we gemeend voor dit jaar duidelijkheid te verschaffen en daarom besloten om alle zwemlessen tot aan de zomervakantie te annuleren.

De geplande examens zullen worden uitgesteld naar het eind van 2020. Met het rayon gaan we bekijken hoe en wanneer deze examens zullen plaatsvinden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor eenieder teleurstellend is dat we moeten stoppen met het zwemmen. Toch doen we een beroep op loyaliteit en begrip in deze situatie.

Tot slot hopen wij dat iedereen in de eerste week van september weer met veel zin en plezier aan een nieuw zwemseizoen gaat beginnen.


Zwemcommissie en bestuur WRB

Beste leden/ouders/verzorgers,  
 
Het zijn bijzondere tijden en dit vraagt dan ook om bijbehorende maatregelen. Hierbij houden we rekening met alle maatregelen die door de overheid en RIVM worden bekend gemaakt. Ook de Reddingsbrigade Wijk aan Zee zal dus verschillende maatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van onze leden niet extra op de proef te stellen.  

Het bestuur van Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft besloten om alle verenigingsactiviteiten tot minimaal 15 april op te schorten. Dit heeft gevolgen voor de volgende activiteiten:  

 • Zwemles in het zwembad in Beverwijk. Hiervan was al eerder aangegeven dat deze tot eind maart niet meer zouden plaatsvinden maar dit is nu dus een langere periode geworden.   

 • De geplande examens in het zwembad op 8 en 15 april 2020 zullen niet doorgaan. De zwemcommissie onderzoekt, samen met het rayon, wanneer deze examens wel doorgang kunnen vinden.  

 • De start van de lifeguard- en strandopleidingen, op 7 april 2020, wordt uitgesteld.  

 • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld. Hierdoor zal ook de kascontrole die plaatsvindt voor de ledenvergadering en de inkijkavond voor de stukken van de vergadering worden uitgesteld. 

 • Het opbouwen van de strandpost, op 27 en 28 maart, door de vrijwilligers wordt uitgesteld.  

 • De klusavond op vrijdagavond komt tot nader order te vervallen.  

Voor bovengenoemde activiteiten zal er, zodra er weer meer duidelijkheid is, een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Hierover zullen we U via meerdere kanalen informeren. 
 
Naast de activiteiten van de vereniging hebben wij ook maatregelen getroffen voor de veiligheid van onze 24/7 alarmploeg. Zo zijn alle oefeningen tot nader order geschrapt en zullen de mensen van de alarmploeg alleen nog uitrukken indien er een noodoproep binnenkomt via de pagers. Het voertuig zal alleen met minimale bezetting worden ingezet en de behandeling van de slachtoffers ter plaatse laten we over aan de specialisten van de ambulancedienst.  

Laten we hopen dat we met z’n allen deze moeilijke tijd weten te overbruggen en dat we elkaar snel weer persoonlijk kunnen ontmoeten in het zwembad of op het strand.  

Het bestuur van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee 

Scroll naar top