Vrijdag 8 april 2016 om 20:00 zal de 91ste ledenvergadering van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade plaatsvinden in Het Strandhuis.

De uitnodiging met agenda zal rondgestuurd worden. Hier kunt u ook de Notulen jaarvergadering 2015 van de 90ste vergadering terug lezen.

Belangrijk voor de vereniging, wees erbij!

Bij afwezigheid gaarne bericht aan secretariaat@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

 

Scroll naar top