Vandaag 27 april is Peter Heine, tot voor kort voorzitter van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade, koninklijk onderscheiden met een lintje en hiermee benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

s’Ochtends vroeg werd Peter thuis verrast met de mededeling dat hij wel naar strand ging maar niet naar de geplande opbouw van de nieuwe post.
In strandpaviljoen Het Strandhuis zou de uitreiking van lintjes plaatsvinden door de burgemeester namens de Koningin. Een uireiking waar Peter wel tijdens de bouw van de nieuwe post wilde gaan kijken, maar niet vermoedend zelf onderscheiden te gaan worden.

Tezamen met 5 andere mensen was Peter voorgedragen door verschillende verenigingen waar hij zich al jaren met hart en ziel voor inzet.

Burgemeester Van Leeuwen vatte het zo kort samen:

“De heer P.J.M. Heine is onmiskenbaar een zeer actief lid van de dorpsgemeenschap in Wijk aan Zee. Op vrijwillige basis ontplooit hij al gedurende een indrukwekkende reeks van jaren tal van activiteiten voor en bekleedt hij bestuurlijke- en andere functies binnen enkele uiteenlopende organisaties die van belang zijn voor het sociaal- en maatschappelijk functioneren van genoemde gemeenschap. Te denken valt hierbij vooral aan de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap Sint Odulphus en de reddingsbrigade van Wijk aan Zee. Daarnaast is Heine volop betrokken bij activiteiten in het kustdorp rond Sinterklaas en Kerstmis. Deze veelomvattende inzet ten dienste van de dorpsgemeenschap wordt door zijn dorpsgenoten enorm gewaardeerd en breed ondersteund vanuit de plaatselijke samenleving, getuige de breedschalige ondersteuning voor het voorstel om Heine Koninklijk te onderscheiden.”

(Citaat gemeente Beverwijk)

Namens de gehele Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade feliciteren wij dan ook Peter van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.
120427_lintje_peter_heine_015
120427_lintje_peter_heine_028
120427_lintje_peter_heine_012

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Scroll naar top