licentieregeling

Licentieregeling

Best lid,

Augustus 2013 was het eindpunt van de oude KNBRD-diplomalijn. De nieuwe Lifeguard diploma’s passen beter bij de autonome Reddingsbrigade structuur en zijn internationaal erkent. Daarnaast wordt een Lifeguard diploma gezien als een beroepsdiploma. Bij een beroepsdiploma behoren competenties en deze moeten worden bijgehouden.

De diploma’s die doormiddel van de omzettingsregeling in 2013 zijn omgezet, zijn geldig tot augustus 2020. Vanaf dat jaar is een diploma weer vijf jaar geldig. Diploma’s die behaald zijn na 1 september 2015 zijn op zichzelf vijf jaar geldig. Deze diploma’s moeten ook om de vijf jaar verlengd worden.

Elke lid is zelf verantwoordelijk voor de verlening van zijn of haar diploma. Elke Reddingsbrigade erkent of een lid de competenties bezit doormiddel van een verenigingsverklaring. Reddingsbrigade Nederland heeft de rode draad gegeven voor de omzetting. Daaromheen kan elke Reddingsbrigade op een eigen manier invulling geven om verschillende competenties te toetsen.

Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft hiervoor de werkgroep ‘Licentieregeling en Vakbekwaam’ in het leven geroepen. De taak van deze werkgroep is om inrichting te geven aan de licentieregeling en leden de faciliteiten te bieden om hun diploma te kunnen verlengen. Daarbij behoort het organisatorische en administratieve deel van omzetting. Tevens geeft de werkgroep –na goedkeuring van het bestuur- de verenigingsverklaring af aan de leden en Reddingsbrigade Nederland.

Samen met deze brief vindt u een ‘informatie boekje’ welke inzicht geeft in de werkwijze van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee met betrekking tot de licentieregeling en het vakbekwaam blijven. Aangezien dit boekje niet toereikend is, nodigen wij u uit voor informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 april 2016 om 19.30 uur in Heliomare te Wijk aan Zee.

Wij willen graag van u weten of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst. U kunt u aanmelden via vakbekwaam@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

Op de informatieavond kunt u zelf ook vragen stellen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Marco de Leeuw, Jeffrey Delforge & Marcel Spinella

Werkgroep Licentieregeling & Vakbekwaam

Scroll naar top